Regulamin

Regulamin Opera Hostel w Poznaniu.

1. Postanowienia ogólne:
a) Łóżka w pokojach wieloosobowych oraz pokoje prywatne wynajmowane są na doby hostelowe. Doba hostelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 11:00 (istnieje możliwość uzgodnienia wcześniejszej godziny przyjazdu).
b) Łóżka oraz pokoje wynajmuje się po przedłożeniu dowodu osobistego lub paszportu, podania kontaktowego nr telefonu oraz po uregulowaniu całości zapłaty.
c) W cenę noclegu wliczone są pościel oraz ręcznik, dostęp do prywatnej szafki, dostęp do TV, kuchni, pomieszczeń sanitarnych oraz Internetu.
d) W hostelu obowiązuje zachowanie Ciszy Nocnej od godziny 22:00 do godziny 7:00.
d) Właściciel pokoi lub uprawnione przez niego osoby mogą wejść do pokoju w przypadku zagrożenia życia mieszkańca, awarii sieci elektrycznej lub centralnego ogrzewania, zagrożenia pożarem.
e) Łóżka w pokojach wieloosobowych oraz pokoje prywatne wynajmowane są konkretnym osobom. Niedopuszczalne jest użyczanie lub podnajmowanie pokoi prywatnych lub łóżek w pokojach wieloosobowych innym osobom.
f) W pokojach wieloosobowych wynajmowane są łóżka (miejsca), dlatego goście muszą liczyć się z możliwością dzielenia pokoju z innymi, nieznanymi im osobami obu płci. Łóżka w pokojach wieloosobowych przeznaczone są wyłącznie dla jednej osoby.
g) Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w rezerwacji lub w dniu przyjazdu, gość hostelu powinien zgłosić do godziny 9:00 dnia, w którym upływa termin najmu. Hostel uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadania wolnych miejsc.
h) Zakazuje się wprowadzania zwierząt domowych bez wcześniejszego poinformowania o tym fakcie obsługi hostelu.
i) Hostel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego pojazdu pozostawionego na terenie posesji. Hostel nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione w pokoju. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa mogą na jego prośbę zostać odesłane na adres wskazany przez gościa i na jego koszt. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji, hostel przechowa te przedmioty przez 2 tygodnie. Po upływie tego czasu rzeczy te zostaną przekazane na cele charytatywne lub wyrzucone.
j) Uprasza się o zachowanie porządku i czystości w pokojach oraz we wspólnych pomieszczeniach. Miły gościu zachowaj porządek i czystość, ponieważ w hostelu sprzątamy raz dziennie w godzinach przedpołudniowych. Szczególnie dbaj o czystość w łazienkach i kuchni, gdyż są one w naszym hostelu wspólne.
k) Zachowanie gości hostelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości, hostel może odmówić dalszego pobytu osobie, która narusza zasady regulaminu, nawet w trakcie trwania doby hostelowej. Należność za pobyt nie podlega wówczas zwrotowi.

2. Ponadto osobie wynajmującej łóżko w pokoju wieloosobowym lub pokój prywatny zabrania się:
a) Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach maszynek spirytusowych, benzynowych i gazowych, kuchenek i grzałek elektrycznych, żelazek elektrycznych, i innych podobnych urządzeń i źródeł ciepła niestanowiących wyposażenia pokoju w hostelu. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
b) palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych, całkowity zakaz palenia obowiązuje na całym terenie hostelu. Palenie dozwolone jest na podwórzu przed wejściem do hostelu.
c) samowolnego zakładania, przerabiania, naprawiania i utrudniania korzystania innym użytkownikom z jakichkolwiek instalacji.
d) przerabiania zamków w drzwiach oraz dorabiania kluczy
e) używania niezgodnie z przeznaczeniem pomieszczeń, wyposażenia i sprzętu przeciwpożarowego
f) udostępniania przyznanych miejsc osobą nieuprawnionym.
h) organizowania imprez towarzyskich.

3. Rezerwacje, zaliczki, zwroty, anulacje.
a) Rezerwacja może nastąpić poprzez wysłanie przez klienta wiadomości email, wypełnienie formularza na stronie internetowej, wysłanie wiadomości sms lub telefonicznie. Rezerwacja uznana jest za dokonaną po odesłaniu przez hostel wiadomości z potwierdzeniem rezerwacji oraz opłaceniu przez gościa zaliczki (chyba że ustalono inaczej w trakcie dokonywania rezerwacji).
b) Dokonanie rezerwacji jest potwierdzeniem akceptacji niniejszego regulaminu przez osobę dokonującą rezerwację.
c) Płatność zaliczki (30% całkowitej wartości rezerwacji) należy dokonać w terminie do 3 dni od momentu otrzymania wiadomości z nr konta.
d) Nie wpłacenie zaliczki w uzgodnionym terminie powoduje automatyczną anulację rezerwacji.
e) Pozostała opłata za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu gościa przy dokonywaniu zameldowania.
f) Klient może dokonać odwołania rezerwacji z zastrzeżeniem, iż w przypadku odwołania rezerwacji na co najmniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia pobytu – zaliczka podlega zwrotowi w 100%. W przypadku odwołania rezerwacji na mniej niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia pobytu – zaliczka nie ulega zwrotowi.
g) Wynajmujący może, bez narażania się na odpowiedzialność odszkodowawczą, anulować rezerwację z zastrzeżeniem, iż w przypadku anulowania rezerwacji na co najmniej 7 dni przez terminem rozpoczęcia pobytu – Wynajmujący może anulować rezerwację bez wskazania przyczyny, dokonując zwrotu opłaty rezerwacyjnej. W przypadku anulowania rezerwacji na mniej niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia pobytu – Wynajmujący może anulować rezerwację z ważnych powodów, dokonując zwrotu opłaty rezerwacyjnej.

4. Odpowiedzialność materialna, opłaty dodatkowe, kary finansowe:
a) Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałych z jego winy lub winy odwiedzających go gości. Jakiekolwiek usterki w pokojach prosimy zgłaszać w dniu przyjazdu. Brak zgłoszenia oznacza brak zastanych usterek i zniszczeń.
b) Na terenie całego hostelu obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych, w tym papierosów elektronicznych. Kara za załamania zakazu wynosi 500 PLN.
c) Osoby niewynajmujące noclegu w hostelu nie mogą przebywać w pokoju gościa. Niestosowanie się do powyższego zalecenia skutkuje karą w wysokości 100 PLN, względnie rozwiązaniem umowy.
d) Za zgubienie kluczy pobierana jest opłata 400 PLN
e) Niewymeldowanie się do godziny 12:00 skutkuje naliczeniem opłaty za kolejną rozpoczętą dobę lecz nie stanowi gwarancji przedłużenia pobytu. W przypadku gdy pokój prywatny lub łóżko w pokoju wieloosobowym nie zostaną zwolnione do godziny 12:00, a pokój ten lub łóżko jest zarezerwowane na kolejną dobę przez inną osobę, obsługa hostelu jest wówczas uprawniona do wejścia do pokoju bez obecności gościa, spakowania jego rzeczy i przeniesienia ich do innego pomieszczenia gospodarczego lub technicznego.

ŻYCZYMY PRZYJEMNEGO POBYTU!

Mawi Małgorzata Wiśniewska
ul. Noskowskiego 2/3
61-704 Poznań
NIP: 7781069489