Regulamin

Regulamin Opera Hostelu w Poznaniu.

1. Postanowienia ogólne:
a) Łóżka w pokojach wieloosobowych oraz pokoje prywatne wynajmowane są na doby hostelowe. Doba hostelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 11:00 (istnieje możliwość wcześniejszego uzgodnienia godziny przyjazdu).
b) Jeżeli gość nie określił czasu pobytu, przyjmuje się że wynajem obejmuje jedną dobę.
c) Łóżka oraz pokoje wynajmuje się po przedłożeniu dowodu osobistego lub paszportu oraz po uregulowaniu zapłaty.
d) W cenę noclegu wliczone są pościel oraz ręcznik, dostęp do TV, kuchni, pomieszczeń sanitarnych oraz Internetu.
e) W hostelu obowiązuje zachowanie Ciszy Nocnej od godziny 22:00 do godziny 7:00.
f) Każdy gość otrzymuje klucz do pokoju i drzwi wejściowych oraz klucz do szafki, prosimy o zamykanie za sobą zarówno pokoju jak i drzwi wejściowych oraz nie przekazywania osobą postronnym kluczy.
g) Właściciel pokoi lub uprawnione przez niego osoby mogą wejść do pokoju w przypadku zagrożenia życia mieszkańca, awarii sieci elektrycznej lub centralnego ogrzewania, zagrożenia pożarem.
h) Łóżka w pokojach wieloosobowych oraz pokoje prywatne wynajmowane są konkretnym osobom. Niedopuszczalne jest użyczanie bądź przekazywanie pokoi prywatnych oraz łóżek w pokojach wieloosobowych innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który gość uiścił należną za pobyt opłatę.
i) W pokojach wieloosobowych wynajmowane są łóżka (miejsca), dlatego goście muszą liczyć się z możliwością dzielenia pokoju z innymi, nieznanymi im osobami obu płci. Łóżka w pokojach wieloosobowych przeznaczone są wyłącznie dla jednej osoby.
j) Zarezerwowany pobyt może być anulowany na 24h przed planowaną datą przyjazdu. W innym wypadku hostel obciąży gościa opłatą jak za jedną dobę pobytu zgodnie z cennikiem.
k) Hostel ma prawo anulować rezerwację jeżeli w wyznaczonym czasie nie otrzyma przedpłaty, bez podawania przyczyny.
l) Zadatek (przedpłata) na rezerwację pokoi jest bezzwrotna.
m) Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w rezerwacji lub w dniu przyjazdu, gość hostelu powinien zgłosić do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu. Hostel uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadania wolnych miejsc.
o) Zakazuje się wprowadzania zwierząt domowych bez wcześniejszego poinformowania o tym fakcie obsługi hostelu.
p) Obowiązuje zakaz spożywania posiłków w pokojach. Posiłki należy spożywać w kuchni ogólnodostępnej.
r) Hostel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa. Hostel nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione w pokoju. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa mogą na jego prośbę zostać odesłane na adres wskazany przez gościa i na jego koszt. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji, hostel przechowa te przedmioty przez 2 tygodnie. Po upływie tego czasu rzeczy te ulegną zniszczeniu.
s) Uprasza się o zachowanie porządku i czystości w pokojach oraz we wspólnych pomieszczeniach. Miły gościu zachowaj porządek i czystość, ponieważ w hostelu sprzątamy raz dziennie w godzinach przedpołudniowych nie na bieżąco. Szczególnie dbaj o czystość w łazienkach i kuchni, gdyż są one w naszym hostelu wspólne.
t) Zachowanie gości hostelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości.
u) Hostel może odmówić dalszego pobytu osobie, która narusza zasady regulaminu, nawet w trakcie trwania doby hostelowej. Należność za pobyt nie podlega wówczas zwrotowi.

2. Ponadto osobie wynajmującej łóżko w pokoju wieloosobowym lub pokój prywatny zabrania się:
a) Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach maszynek spirytusowych, benzynowych i gazowych, kuchenek i grzałek elektrycznych, żelazek elektrycznych, i innych podobnych urządzeń i źródeł ciepła niestanowiących wyposażenia pokoju hostelowego. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
b) samowolnego zakładania, przerabiania, naprawiania i utrudniania korzystania innym użytkownikom z jakichkolwiek instalacji.
c) przerabiania zamków w drzwiach oraz dorabiania kluczy
d) używania niezgodnie z przeznaczeniem pomieszczeń, wyposażenia i sprzętu przeciwpożarowego
e) udostępniania przyznanych miejsc osobą nieuprawnionym.

3. Odpowiedzialność materialna, opłaty dodatkowe, Kary:
a) Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałych z jego winy lub winy odwiedzających go gości. Jakiekolwiek usterki w pokojach prosimy zgłaszać w dniu przyjazdu. Brak zgłoszenia oznacza brak zastanych usterek i zniszczeń.
b) Na terenie całego hostelu obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych, w tym papierosów elektronicznych. Kara za załamania zakazu wynosi 500 PLN.
c) Osoby niewynajmujące noclegu w hostelu nie mogą przebywać w pokoju gościa. Niestosowanie się do powyższego zalecenia skutkuje karą w wysokości 100 PLN, względnie rozwiązaniem umowy.
d) Za zgubienie kluczy pobierana jest opłata 400 PLN
e) Niewymeldowanie się do godziny 12:00 skutkuje naliczeniem opłaty za kolejną rozpoczętą dobę lecz nie stanowi gwarancji przedłużenia pobytu. W przypadku gdy pokój prywatny lub łóżko w pokoju wieloosobowym nie zostaną zwolnione do godziny 12:00, a pokój ten lub łóżko jest zarezerwowane na kolejną dobę przez inną osobę, obsługa hostelu jest wówczas uprawniona do wejścia do pokoju bez obecności gościa, spakowania jego rzeczy i przeniesienia ich do innego pomieszczenia gospodarczego lub technicznego.